Search
Close this search box.

Trädfällning

Genom att sektionsfälla trädet så plockar vi ner trädet i smådelar. Vi kan då fira ner alla delarna säkert till marken med linor för att inte skada kringliggande föremål och byggnader. Detta innebär att inga träd är omöjliga för oss.

Trädfällning & Sektionsfällning

 

Beroende på förutsättningarna, tar vi alltid hänsyn till trädets omgivning och använder en lämplig metod för fällning till just det trädet på just den platsen. Nedan kan ni läsa om de olika metoderna vi kan använda oss av för att fälla träd.

Precisionsfällning

Det är mindre vanligt att vi fäller träden från marken men om situationen tillåter det så gör vi det. Det är en lite billigare metod men kan orsaka större skador på marken under trädet då trädet faller med sin fulla vikt på underlaget.

Sektionsfällning

Detta innebär att vi plockar ner trädet i mindre bitar så blir det skonsammare för marken under trädet. Vi kan också fira ner delar av trädet i rep och på så sätt kontrollerat ta ner alla delarna av trädet utan att skada marken eller byggnader under. Med denna metoden kommer vi åt alla träd oavsett om de står inbyggda i hus eller på baksidan av tomten i ett trädäck.

Är trädet i så dåligt skick att vi inte anser det vara säkert för oss att klättra i så använder vi oss av lift för att plocka ner trädet. Vi kan även nyttja kran för att lyfta ut trädet. Detta gäller främst större träd som står otillgängligt till där det blir mer kostnadseffektivt att lyfta ut stora sektioner av trädet för att sedan såga upp och transportera bort.

Kransåg

Ibland så är det effektivare med en lastbil med kransåg. Detta kräver dock att trädet står tillgänglig från väg med bärighet för lastbil samt att inget finns i vägen så som luftburna ledningar eller liknande.

 

Försäkringar och behörigheter

Givetvis har är vi försäkrade och skulle något gå fel så löser vi det till er. Vi har en ansvars och olycksförsäkring som täcker er som kund, grannen om något skulle ske där eller våra anställda om olyckan skulle vara framme.

Våra arborister innehar motorsågskörkort A, B, C och E samt liftkort. Vi genomgår regelbundet utbildningar och tränar på räddning, skadehantering och HLR.

Stormskadade träd

Vi har stor erfarenhet av att hantera stormskadade träd. Antingen att rensa ur grenar som blivit skadade av stormen eller att fälla resterna av trädet. Vi hanterar även träd som landat på byggnader eller fordon. Normalt sett så är det ditt försäkringsbolag som tar hand om kostnaderna i detta fallet. Kontakta dem först och hör vad som gäller i ditt fall, och så lämnar vi en offert på vårt arbete till dig.

Tilläggstjänster

Vi kan erbjuda flera tjänster i samband med trädfällning.

Vedkapning

Vill ni behålla stammar och större grenar för att elda med? I så fall kan vi kapa upp dem till vedlängder så att ni själva kan klyva dem senare. 

Klyvning av ved är tyvärr inte en tjänst vi erbjuder men vi har en hydraulisk vedklyv till uthyrning om så önskas. Denna hyr vi ut per dag och kan leverera i samband med arbetet om den finns tillgänglig.

RUT

Trädfällning är en tjänst du kan få RUT-avdrag på enligt Skatteverket. När vi utför vårt kundbesök så  meddela oss om ni önskar nyttja avdraget och vem det ska stå på. På offerten kommer det så skrivet som skattereduktion.

Vi har lite mer utförligt beskrivet och ni kan läsa mer om RUT-avdrag här.

Flisning

Har ni mycket rabatter och önskar täcka dessa med flis från alla grenar och tunnare stammar? Vi har tillgång till flismaskin som tar upp till 15 cm grenar och kan effektivt flisa upp allt material som blir över vid trädfällning eller beskärning.

Stubbfräsning

Vill ni bli av med stubben efter trädfällning så kan fräsa stubben åt er. OBS! Stubbfräsning ingår inte per automatik vid trädfällning. Läs mer om vår tjänst här.

Bortforsling

Givetvis så kan vi forsla bort ert material om ni önskar detta. Oftast så sker detta med lastbil som kommer och hämtar materialet vardagen efter vi utfört arbetet. Önskar ni ta hand om riset själva så kapar vi upp det i hanterbara längder. Bortforsling ingår tyvärr inte i tjänster som berättigar RUT-avdrag.

Marklov

I vissa kommuner krävs marklov för att få lov att fälla träd. Kolla upp vad som gäller där ni bor ifall det berör er. Marklovet krävs oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött. 

Du ska alltid kolla upp i detaljplanen. Där kan det finnas skydd för befintliga träd eller grupper av träd. Viktigt att veta att träd kan också vara biotopskyddade av artskyddsförordningen. Då är det dispens från Länsstyrelsen som gäller.

Delar av Vellinge kommun kräver marklov för att fälla träd. Ni kan se kartan här https://vellinge.se/Informationskarta/marklov-for-tradfallning/

Vi erbjuder trädfällning i hela Skåne med orter så som Malmö, Lomma, Bjärred, Falsterbo, Skanör, Höllviken, Staffanstorp, Genarp, Dalby, Lund, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad med mera.

Behöver ni hjälp med trädfällning så tveka inte att kontakta oss.