Search
Close this search box.

Stormskadade träd

Vi har lång erfarenhet av att ta bort stormskadade träd på ett säkert sätt som inte skapar fler problem. Vi tar hand om allt från bortforsling av trädet och fräsning av stubben.

Stormfällda eller skadade träd

Beroende på förutsättningarna, tar vi alltid hänsyn till trädets omgivning och använder en lämplig metod för fällning till just det trädet på just den platsen.

Vi använder rätt metod för platsen och trädet. Om trädet är rotvält mot huset eller fastnat i andra träd spelar ingen roll. Vi fäller det utan att skapa ytterligare skador på egendom.

Våra arborister innehar motorsågskörkort A, B, C och E samt liftkort.

Försäkringar

Vi har stor erfarenhet av att hantera stormskadade träd.  Normalt sett så är det ditt försäkringsbolag som tar hand om kostnaderna när det gäller skador av egendom som orsakats av träd.

Kontakta dem först och hör vad som gäller i ditt fall, och så lämnar vi en offert på vårt arbete till dig.

Vi har erforderliga försäkringar mot olycksfall och materiella skador så ni är trygga hos oss. Givetvis kan vi uppvisa dessa om så önskas.