Arbor Syd AB

040-46 34 34

Tjänster

Konsultering

Alla våra arborister har god kunskap kring träd och reglerna kring dessa. Vi arbetar både med kommuner, kyrkor och privatpersoner när det gäller konsultering. 

Kompetens

Våra arborister har TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) utbildning och har goda kunskaper om vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.

Besiktning

Besiktningsrapporten kan ligga till grund vid upphandling av trädvårdsåtgärder och upprättande av trädvårdplan samt skötselplaner. Det finns olika sorters besiktningar och det gäller oftast om det är enstaka träd eller ett specifikt.

  • Okulärbesiktning sker ifrån markplan och innehåller mindre detaljerad text. Skulle vi se ett behov av en mer djupgående besiktning så kommer vi rekommendera detta.

  • Djupbesiktning är mer ingående detaljerad i text kan ske klättrande. Dokumenteras i med bilder och mer omfattande text i en besiktningsrapport. Om det finns tecken på svamp/rötangrepp, kan besiktningen kompletteras med en resistografundersökning. Denna undersökning ger resultat på hur omfattande rötangreppet är.

Utlåtande

Vi skriver ofta utlåtande som underlag till trädfällning där kommunen kräver marklov. Utlåtanden kan också utfärdas vid skadegörelse där försäkringsbolag och andra instanser är involverade.

Värdering av träd

I vissa fall så kan man behöva värdera träd. Behovet kan förekomma vid vandalisering eller annan skadegörelse av allmänna eller privata träd. Vi använder oss av Alnarpsmodellen för värdering av träd för denna ger det mest objektiva värdet.

Kontakta oss

Använd knappen nedan för att komma till vår kontaktsida. Där hittar du all information du behöver för att nå oss.

Läs vad våra kunder tycker om oss

Reco.se