Sök
Stäng denna sökruta.

Beskärning

Det är viktigt att se varje träd som en enskild individ och utifrån detta hitta balansen mellan trädens behov och människans önskningar. Med vår kunskap om växters anatomi, fysiologi och biologi samt mer än 20 år i branschen, kan vi beskära era träd och buskar för att skapa goda förutsättningar för en problemfri tillväxt.

Trädbeskärning och buskar

Det finns olika typer av trädbeskärning och det kan vara bra att känna till de olika begrepp som används i branschen. Här kommer de vanligaste ni som kunder kan komma i kontakt med.

Uppbyggnadsbeskärning

Denna sortens trädbeskärning utförs i tidigt stadium på unga och nyplanterade träd när trädet har etablerat sig. Kan ofta påbörjas redan ett år efter plantering.

Underhållsbeskärning

Enligt definitionen i SS 990000:2020 så är det beskärning av instabila grenar och olämpligt placerade grenar, kvistar och epikorma skott. 

På större träd så eftersträvar man att ta bort:

  • Grenar som växer rakt upp i krona.
  • Parallella grenar som sitter för tätt.
  • Grenar som hänger för lågt.
  • Rotskott
  • Stamskott (vattenskott).
  • För täta grenpartier.
  • Grenar som växer in i kronan.
  • En gren som skaver mot en annan.

Uppstamning/Kronhöjning

Trädets krona höjs genom att beskära in de lägre grenarna. Detta görs för att släppa in mer ljus eller höja trädkronan över gångbanor och vägar. Ibland måste det göras intill vägar så att lastbilar och andra större fordon ska komma förbi utan att skada värdefull utrustning på taket. Detta kan också användas för att förbättra utsikten eller släppa in mer ljus i trädgården.

Hamling

Regelbunden beskärning vid en förutbestämd höjd eller punkt. Beskärningen ska alltid ske nära tidigare beskärningspunkt utan att skada äldre vävnad. Hamling är ursprungligen en metod för lövtäkt och anskaffning av bränsle. I Sverige upprepas hamling vanligen med 3-6 års intervall.

Fruktträdsbeskärning

Det råder väldigt många åsikter om hur fruktträd ska beskäras, detta beror till stor del på att det är ofta olika syften med träden beroende på om de står hos ett företag som producerar frukt eller om den står i en trädgård där den även ska ha ett estetiskt värde. Vi har många års erfarenhet av fruktträdsbeskärning och vet vad bästa åtgärden är.

Toppkapning

Detta är ingen tjänst vi tillhandahåller. Vi har en hel sida där vi beskriver varför vi inte utför denna sortens trädbeskärning. Det går att läsa mer om detta här.

Gör trädbeskärning i tid, ingrepp med små snittytor kan trädet lättare ta hand om!

Anlita en arborist

En arborist har en gedigen utbildning. Det finns flera sätt att bli en arborist men den vanligaste i Sverige är att läsa en YH utbildning som är 2 år. Här får man en bred kunskap i det teoretiska med allt från riskbedömningar till plantering av träd.

En arborist kan avgöra statusen på trädet och vilken åtgärd som är bäst beroende på situationen. God trädvård är alltid en investering som kan betala sig väl. Ett dåligt utfört arbete, enligt branschen, kan komma att kosta mycket i framtiden. Stressade träd, kraftig tillväxt, röta i stambas med medföljande materiella skador på egendom är några exempel på följder av dålig trädvård.

En certifierad arborist enligt ISA eller ETW följer en standard och svenska lagar gällande arbetet. Vi har försäkringar som täcker våra anställda, kundernas egendom och vad som anses i branschen för god trädvård.

När ska man beskära träd?

Beroende på sort, syfte och omfattning så kan man beskära träd hela året. Dock så är det i vissa fall mindre bra under lövfall och lövsprickning. Vissa träd savar på våren och det kan skapa olägenheter och därför så undviker man gärna den perioden. Vi har mer utförlig beskrivning av detta på vår Råd & tip sida gällande beskärning.

Vi arbetar med trädbeskärning i hela Skåne med orter så som, Malmö, Lomma, Bjärred, Falsterbo, Skanör, Höllviken, Staffanstorp, Genarp, Dalby, Lund, Helsingborg, Landskrona, Trelleborg, Ystad med mera.

Behöver ni hjälp med beskärning av era träd eller buskar så tveka inte att kontakta oss.

All sorts beskärning ger rätt till skattereducering (RUT-avdrag). Vid förfrågan så meddela oss om ni önskar att vi räknar offerten med RUT eller inte.