Arbor Syd AB

040-46 34 34

Tjänster

Beskärning

Det är viktigt att se varje träd som en enskild individ och utifrån detta hitta balansen mellan trädens behov och människans önskningar. Med vår kunskap om trädens anatomi, fysiologi och biologi, kan vi skapa förutsättningar för god och problemfri tillväxt.

Det finns olika typer av beskärning och det kan vara bra att känna till de olika begrepp som används i branschen.

Uppbyggnadsbeskärning utförs i tidigt stadium på unga och nyplanterade träd när trädet har etablerat sig. Kan ofta påbörjas redan ett år efter plantering.

I de äldre trädens inre del av kronan, övergår beskärningen till underhållsbeskärning vilket kan innefatta borttagning av större döda och torra grenar.

Ni kan läsa mer om de olika sorters beskärning och de termer vi använder i branschen här.

Gör beskärning i tid, ingrepp med små snittytor kan trädet lättare ta hand om!

Frukträdsbeskärning

Det råder väldigt många åsikter om hur fruktträd ska beskäras, detta beror till stor del på att det är ofta olika syften med träden beroende på om de står hos ett företag som producerar frukt eller om den står i en trädgård där den även ska ha ett estetiskt värde. Vi har många års erfarenhet av fruktträdsbeskärning och vet vad bästa åtgärden är.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med beskärning av era träd så tag kontakt med oss via knappen här nedan. Fyll i formuläret på nästa sida och vi återkommer till dig för att boka in ett kostnadsfritt besök.

Läs vad våra kunder tycker om oss

Reco.se