Sök
Stäng denna sökruta.

Planteringstips

Går du i tankar på att plantera träd på egen hand? Då har vi lite planteringstips till er på denna sidan. Känner du att det blir lite mycket så tveka inte att kontakta oss. Vi köper in och planterar träden åt er i så fall.

Tips för en lyckad plantering

Rätt träd på rätt plats är det viktigaste vid en nyplantering. När man väljer träd så är det också viktigt att ta tillhänsyn på trädets fullvuxna storlek. Det är inte alltid rätt att lita till plantskolans dimensioner i katalogen utan kolla i en botanisk trädgård om trädet du letar efter finns. Förhållanden i mark, näringstillgång, växtutrymme mm. avgör hur stort trädet blir. Vissa blir mindre än utsatt storlek och andra blir större.

 • Tänk på att ge rötterna tillräckligt med utrymme för att trädet ska kunna leva på platsen under hela sin livstid.
 • Det är viktigt att plantera träden med rätt avstånd.
 • För de flesta träd är hösten den bästa tiden för plantering. Så länge du får ner spaden i marken går det att plantera, men var säker på att trädet inte tagits upp för tidigt på plantskolan. De måste ha avmognat (gått in i vintervila) ordentligt först
 • Plantera trädet lika djupt som det stått i plantskolan, rothalsen (gränsen mellan stam och rotsystem) skall precis hamna ovanför jordytan. Planterar du trädet för djupt så kan barken dö under marken och hela trädet dör tillslut.
 • De flesta nyplanterade träd behöver stöd. Trädstöden skall vara anpassade efter trädets storlek och så låga att trädkronan ges möjlighet att röra sig med vinden.
 • Nyplanterade träd skyddas bäst från gnagare och andra djur genom att montera hönsnät runt stammen, gärna i trädstöttorna eller separata pinnar om det är möjligt. Inte direkt på stammen för då kommer djuren ändå åt trädet. Viktigt är också att gräva ner det ca 20 cm i marken så kaninerna inte kommer in under.
 • Det är mycket viktigt att vattna efter planteringen. Vattna kraftigt så att vattnet tränger ner på djupet och gärna utanför rotklumpen så att nybildande av rötter stimuleras.

När ska man plantera?

Det bästa är om trädet planteras under dess viloperiod, vilket är på hösten när löven fallit eller tidigt på våren innan knoppsprickning. Vädret ska helst vara svalt då det finns gott om vatten för trädets rötter, så att trädet kan etablera rötter på sin nya plats innan sommarens värme kommer.

Under sommarmånaderna, trädets tillväxtperiod, stimuleras tillväxt i trädets krona och då behöver trädet kunna ta upp vatten och näring med rötterna. Träd som odlas i krukor (så kallade containerodlade träd) eller träd som odlats på annat motsvarande sätt kan däremot planteras under hela året, så länge som jorden inte är frusen, om de får rätt skötsel.

Stess vid plantering

Träd med rotklump i säckväv kan förlora en stor del av sitt rotsystem när de grävs upp i plantskolan. Det leder till att träd ofta hamnar i ”omplanteringschock.” Ett träd som hamnar i omplanteringschock har sämre tillväxt och sämre vitalitet efter omplantering. Containerodlade träd kan också drabbas av omplanteringschock, särskilt om de har rotsnurr eller deformerade rötter som måste kapas. Risken för omplanteringschock minskar, samtidigt som återhämtningen gynnas om du förbereder platsen ordentligt, hanterar trädet försiktigt, undviker ytterligare skador på rötterna och följer upp med omsorgsfull skötsel.

9-stegs metoden

Följ noggrant de nio stegen nedan för att hjälpa ditt träd att snabbt etablera sig på sin nya plats. Obs! Innan du börjar plantera trädet kan det vara bra om du kontrollerar att det inte finns några ledningar i marken där du ska gräva.

 1. Identifiera rothalsen. Rothalsen är det område vid trädets bas där stammen blir bredare. Det här området ska vara delvis synligt när trädet har planterats (se figur). Om du inte ser rothalsen, ta bort överskottsjord från ovansidan av rotklumpen innan du planterar trädet.
 2. Gräv en grund, bred planteringsgrop. Gropen kan vara 2 till 3 gånger bredare än rotklumpen, men ska vara lika djupt som rotklumpen. Genom att gräva en bred planteringsgrop bryter du upp omgivande jordmån och ger nya trädrötter utrymme att breda ut sig.
 3. Ta bort behållare eller klipp upp trådkorgen. Kontrollera rotklumpen hos containerodlade plantor så att de inte drabbats av rotsnurr. Räta ut, klipp eller ta bort sådana rötter. Frigör rothalsen från jord om den är dold.
 4. Placera trädet i rätt nivå. Var noggrann med att göra hålet lagom djupt — inte mer. Merparten av trädets rötter utvecklas i de översta 30 centimetrarna jordmån. Om trädet planteras för djupt får nya rötter svårt att utvecklas då de inte får tillräckligt med syre. I dåligt dränerad jord, eller om lerhalten är hög, kan träd planteras med rothalsen 5 till 7,5 cm ovan marknivå. När du placerar trädet i gropen ska du lyfta det i rotklumpen, inte i stammen. Rothals Ta bort behållare, lindning, trådar och rep. Ställ klumpen på fast bottenför att förhindra eftersättning Packa återfyllnadsmaterial försiktigt och använd vatten för att låta jorden sätta sig kring rotklumpen.
 5. Räta upp trädet i gropen. Innan du återfyller ska du be någon titta på trädet från olika vinklar så att ni vet att trädet står rakt. När trädet väl planterats är det svårt att räta upp det.
 6. Fyll igen hålet försiktigt men ordentligt. Stabilisera rotklumpen genom att packa jorden kring rotklumpens bas. Om rotklumpen är lindad klipper du försiktigt upp och avlägsnar tyg, plast, snören och/ eller tråd från stam och rotklump för att förhindra ringbarkning och underlätta tillväxten av rötter (se figur). Fyll igen resten av hålet, och packa jorden lätt så att jorden får kontakt med klumpen. Vattna då och då medan du fyller på med återfyllnadsmaterial så är du säker på att jorden får kontakt med klumpen. Gödsla inte när du planterar.
 7. Stötta upp trädet om det behövs. Studier har visat att träd etablerar sig snabbare och utvecklar starkare stam och rötter om de inte stöttas upp vid planteringen. Stöttning kan dock behövas om du planterar träd med bar rot eller vid plantering på blåsiga platser. Stolparna kan också skydda trädet mot gräsklippare och skadegörelse. En eller två stolpar tillsammans med ett brett, band på den nedre halvan av trädet håller det upprätt och minimerar skadorna på stammen (se figur), samtidigt som trädet fortfarande kan röra sig. Ta bort stöttor och band efter ett eller två år av tillväxt.
 8. Lägg mulch vid trädets bas. Mulch är organiskt material som sprids ut ovan trädgropen för att hålla kvar fukt, reglera större temperaturskiftningar i jorden och minska konkurrensen från gräs och ogräs. Vanligt mulch-material är bladrester, barkflis, pressad torv eller träflis. Ett 5 till 10 cm tjockt lager är mest optimalt. Mer än 10 cm kan skapa problem när det gäller syresättning och fukthalt. Mulch får inte läggas upp mot stammen då det kan leda till röta i stammen. Ett mulch- fritt område på 2,5 till 5 cm kring trädets stam minskar risken för röta.
 9. Följ upp med skötsel. Håll jorden fuktig, men inte dyblöt. Vattna under första växtsäsongen dina träd minst en gång i veckan, även om det regnar, och oftare om det är varmt och blåsigt. När jorden är torr under mulch-ytan är det dags att vattna. Fortsätt att vattna fram till mitten av hösten. Allteftersom temperaturen sjunker kan du vattna mer sällan.

Åtstramande uppbindningar

Planteringsuppbindningar, tvättlinor och repmonterade gungor är tre vanligt förekommande exempel där rep och snören tillåts sitta kvar för länge runt stam eller grenar och på så sätt skada träden.

Allteftersom träden växer så ökar de i omfång och äldre uppbindingar (oavsett typ) eller rep kan börja strypa trädet. Eftersom trädets näringstransport från lövverket till rötterna ligger precis innanför barken så kan hårt åtstramande rep mm. hämma trädets näringstillförsel. Resultatet blir dålig tillväxt och på sikt kan även grenen eller stammen dö av helt.

Det är ganska vanligt bland unga träd som är uppbundna med trädstöd. Dessa bör kontrolleras minst en gång per år men bör tas bort efter 2-3 år när trädet har fått en chans att etablera sig. Beroende på växtplats så kan stöttorna få stå var men man tar bort uppbindningen. Stöttorna blir då påkörningsskydd mot gräsklippare mm.

Beskärning i samband med plantering

Du kan också behöva utföra mindre beskärning av grenar, t.ex. sådana som skadats under planeringsprocessen. Beskär dock sparsamt efter planteringen och vänta med eventuell korrigerande beskärning tills trädet har fått en hel tillväxtsäsong på sin nya plats.

Innehållsförteckning