Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen började gälla 2018-05-25 och berör alla företag som registrerar personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta gör vi för att kunna säkerställa god kommunikation och fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund.

Media

Alla bilder och annan media som visas på denna sida är skapad av Arbor Syd AB själva.

Hur länge vi behåller era uppgifter?

Vi behåller era uppgifter så länge ni är regelbundna kunder hos oss. Detta för att underlätta vår administration. Skulle ni inte beställa våra tjänster inom två år så kommer era uppgifter tas bort.

Om du önskar få dina uppgifter raderade så måste du meddela oss så vi kan ta bort dem ur systemet.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel redovisningsbyrå och IT-leverantör. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Innehållsförteckning