Sök
Stäng denna sökruta.

Flisning av ris

Slipp bortforslingskostnaden och flisa allt ris istället. Fliset kan spridas ut i rabatter som ogrässkydd och gödning.

Bortforsling är ingen tjänst som går att nyttja RUT-avdrag för men flisning sker på er tomt och därför kan vi dra av arbetskostnaden. En maskinkostnad tillkommer på offerten.

Har ni mycket planteringar så kan det vara fördelaktigt att återbruka resterna av trädet. Stammarna kan vi kapa upp till ved och riset kan vi flisa. På så vis så behåller ni allt och kan elda upp stammarna och samtidigt hålla ogräset borta från rabatter eller odlingar.

Maskinen flisar upp till 16 cm på grenar och stammar så den tar det mesta som inte ska bli till ved.