Arbor Syd AB

040-46 34 34

Råd & tips

Plantering

Går du i tankar på att plantera träd på egen hand? Då har vi lite tips till er på denna sidan. Känner du att det blir lite mycket så tveka inte att kontakta oss. Vi köper in och planterar träden åt er i så fall.

Tips för en lyckad plantering

Rätt träd på rätt plats är det viktigaste vid en nyplantering. När man väljer träd så är det också viktigt att ta tillhänsyn på trädets fullvuxna storlek. Det är inte alltid rätt att lita till plantskolans dimensioner i katalogen utan kolla i en botanisk trädgård om trädet du letar efter finns. Förhållanden i mark, näringstillgång, växtutrymme mm. avgör hur stort trädet blir. Vissa blir mindre än utsatt storlek och andra blir större.

  • Tänk på att ge rötterna tillräckligt med utrymme för att trädet ska kunna leva på platsen under hela sin livstid.

  • Det är viktigt att plantera träden med rätt avstånd.

  • För de flesta träd är hösten den bästa tiden för plantering. Så länge du får ner spaden i marken går det att plantera, men var säker på att trädet inte tagits upp för tidigt på plantskolan. De måste ha avmognat (gått in i vintervila) ordentligt först

  • Plantera trädet lika djupt som det stått i plantskolan, rothalsen (gränsen mellan stam och rotsystem) skall precis hamna ovanför jordytan. Planterar du trädet för djupt så kan barken dö under marken och hela trädet dör tillslut.

  • De flesta nyplanterade träd behöver stöd. Trädstöden skall vara anpassade efter trädets storlek och så låga att trädkronan ges möjlighet att röra sig med vinden.

  • Nyplanterade träd skyddas bäst från gnagare och andra djur genom att montera hönsnät runt stammen, gärna i trädstöttorna eller separata pinnar om det är möjligt. Inte direkt på stammen för då kommer djuren ändå åt trädet. Viktigt är också att gräva ner det ca 20 cm i marken så kaninerna inte kommer in under.

  • Det är mycket viktigt att vattna efter planteringen. Vattna kraftigt så att vattnet tränger ner på djupet och gärna utanför rotklumpen så att nybildande av rötter stimuleras.


Åtstramande uppbindningar

Planteringsuppbindningar, tvättlinor och repmonterade gungor är tre vanligt förekommande exempel där rep och snören tillåts sitta kvar för länge runt stam eller grenar och på så sätt skada träden.

Allteftersom träden växer så ökar de i omfång och äldre uppbindingar (oavsett typ) eller rep kan börja strypa trädet. Eftersom trädets näringstransport från lövverket till rötterna ligger precis innanför barken så kan hårt åtstramande rep mm. hämma trädets näringstillförsel. Resultatet blir dålig tillväxt och på sikt kan även grenen eller stammen dö av helt.

Det är ganska vanligt bland unga träd som är uppbundna med trädstöd. Dessa bör kontrolleras minst en gång per år men bör tas bort efter 2-3 år när trädet har fått en chans att etablera sig. Beroende på växtplats så kan stöttorna få stå var men man tar bort uppbindningen. Stöttorna blir då påkörningsskydd mot gräsklippare mm.

Läs vad våra kunder tycker om oss

Reco.se