Jordabalken

Det finns få saker som kan skänka så mycket glädje men samtidigt så mycket ilska. Träd är en vanlig orsak till grannfejder så här tar vi upp vad som gäller med jordabalken.

Vad säger lagen?

https://lagen.nu/1970:994#K3

Innehållsförteckning