Stubbfräsning

Stubbfräsning är en enkel, effektiv och skonsam metod för borttagning av kvarvarande stubbar som inte längre fyller någon funktion eller i samband med en fällning.

Stubbfräsen är 95 cm bred och kan därför komma in i de flesta trädgårdar.

Flisen som blir över efter fräsningen kan användas till marktäckning eller som jordförbättring i trädgården. Normalt så lämnar vi flisen kvar på plats men kan bortforslas mot en extra avgift.

RUT-avdrag

Sedan augusti 2016 så ingår stubbfräsning i rutarbete som du kan få skattereduktion för.

Om skatteverket inte medger, hel eller delvis, utbetalning av RUT-avdraget äger vi rätt att omgående fakturera er på återstående del av arbetskostnaden.

Kablar

Vi tar inte ansvar för avfrästa kablar om dessa inte har markerats ut på förhand.